domingo 17.11.2019
La Opinión de
Serxio María Rodríguez Álvarez
Serxio María Rodríguez Álvarez

Que Galicia crea en si mesma

Escribira Luís Tobío; “ O momento actual da vida de Galicia é, certamente de suma delicadeza. Topámonos na soleira dun novo periodo....
Artículo destacado

Galiza, posíbel fin de ciclo

No ano 2005, o presidente Fraga estaba convencido da súa capacidade para revalidar a maioría absoluta, foron máis dun os que trataron de persuadilo de que debía prantexarse un relevo e deixar lugar a un candidato con enerxías renovadas. Nesa hipotética sucesión erguíase con forza o nome de Xosé Cuiña, o eterno delfín, finalmente traizoado e esquecido polos seus pasou a ocupar un papel…