Martes. 05.12.2023
Casa do Concello da Mezquita.
Casa do Concello da Mezquita.

O Concello da Mezquita convoca unha oferta de traballo para cubrir dúas prazas coa categoría de Auxiliar de axuda no fogar.

O prazo para realizar a presentación de solicitudes para participar no proceso de selección será de tres días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP de Ourense.

Convócanse dúas prazas a tempo completo, con contrato laboral temporal. Unha praza terá unha duración de 12 meses e a segunda praza convocada é para de substitución para cubrir unha baixa.

Será necesario presentar o informe da vida laboral, os contratos de traballo que acrediten a experiencia e os cursos de formación realizados, xunto coas solicitudes. Toda a información do proceso e das bases específicas da convocatoria pódense consultar nista ligazón.

OFERTA DE EMPREGO | Dous auxiliares de axuda no fogar na Mezquita
Entrando na páxina solicitada Saltar publicidade