miércoles. 17.07.2024
Material escolar.
Material escolar.

Na volta ó cole máis cara dos últimos anos, o Concello de Oímbra quere colaborar coas familias para facerlles máis sinxela o regreso dos estudantes ás aulas neste curso 2022-23. Hoxe abriu o prazo para a solicitude de axudas para libros e todo tipo de material escolar que poidan precisar en Infantil, Primaria e na ESO, que rematará o 28 de outubro.

O Concello destinará unha parte dos seus fondos para que o alumnado de estudos obrigatorios de Oímbra dispoña dunha axuda para afrontar este gasto, que neste ano se sitúa por enriba dos 400 euros por neno. "O obxectivo é alixeirar a carga que supón o comezo do curso escolar para as familias", sinala a alcaldesa, Ana María Villarino.

Os beneficiarios desta medida son todos aqueles estudantes de ensinanzas obrigatorias que estén empadroados no Concello de Oímbra, ao igual que a lo menos un integrante máis da unidade familiar. Esta axuda é compatible con calquera outra que se pida. A solicitude deberase entregar no Concello cunha serie de documentos esixidos para determinar a concesión e verificar os requisitos.

Os interesados dispoñen de máis información no 988 42 61 60 e na web do Concello de Oímbra.

Bando sobre as axudas escolares que xa se poden solicitar no Concello de Oímbra.
Bando sobre as axudas escolares que xa se poden solicitar no Concello de Oímbra.

 

NOTICIAS VERÍN | Oímbra abre o prazo para solicitar axudas de libros e material escolar