luns 12/04/21
Tomaranse todas as medidas de seguridade

Martes 13 de abril, feira en Viana do Bolo

Bando informativo do Concello de Viana do Bolo.
Bando informativo do Concello de Viana do Bolo.

Co fin de retomar a normalidade no concello, o próximo martes 13 de abril, volverán celebrarse as Feiras en Viana do Bolo.

Dende o Concello e co obxectivo de garantir as medidas sanitarias de seguridade pola Covid-19, a organización dos postos será a seguinte:

  • A separación entre estes deberá ser de 4 metros polo menos, o que lle facilitará ós usuarios do mercado o mantemento da distancia mínima de separación de 2 metros entre persoas. Os postos só poderán colocarse nunha das marxes de cada rúa, deixando a outra libre.
  • Soamente poderán asistir o 75% dos postos de mercado que habitualmente veñen, tendo preferencia os vendedores de produtos alimentarios e perecedoiros. Ademais, non se poderá ter aparcado ningún vehículo anexo ao lugar de venda. Os postos que non se poidan ubicar nesta feira por motivos de espazo, terán preferencia na seguinte
  • Asimesmo, dentro dun mesmo posto de venda, as persoas encargadas do mesmo deberán gardar entre elas unha distancia mínima de 2 metros, quedando restrinxida a actividade comercial a un único responsable, no caso de que as medidas do posto non fagan posible esta separación física.
  • Cada posto proporcionará xeles para a limpeza e desinfección dos usuarios. Tamén, será indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda.

 A Policía Local de Viana do Bolo, velará polo cumprimento da distancia de seguridade e ordenará a colocación dos postos.

Con respecto ás persoas que acudan á feira, será obrigatorio sempre manter a distancia de seguridade de 2 metros, usar en todo momento máscara, evitar cualquera tipo de aglomeración e deberán tentar abonar as súas compras co prezo exacto (na medida do posible).

Con estas medidas, preténdese garantir que usuarios e vendedores, poidan exercer a súa actividade con normalidade e seguridade fronte á Covid-19. Ademais, individualmente, deben respectarse todas as medidas de protección habituais, apelando á responsabilidade de todos e todas.

A día de hoxe o concello de Viana do Bolo non conta con ningún caso activo de coronavirus. 

WhatsApp Image 2021-04-08 at 14.30.03 (1)

Bando informativo do Concello de Viana do Bolo sobre a Covid-19.

Martes 13 de abril, feira en Viana do Bolo
comentarios